Storing WeDare

8 augustus 2013 20:00
Momenteel is er een storing gaande waardoor onze hostingservers vanaf een deel van het internet niet bereikbaar zijn. We zoeken momenteel uit wat hiervan de oorzaak is.

UPDATE

Afgelopen woensdagavond 7 augustus 2013 vanaf circa 20:00 vond er een storing plaats op de Level3-transit van SARA. Dit zorgde ervoor dat onze hosting vanaf een deel van het internet niet meer bereikbaar was. Deze storing lag dus buiten onze invloedssfeer (namelijk bij onze toeleveranciers), maar heeft er wel voor gezorgd dat u mogelijk grote hinder heeft ondervonden.Aangezien dit type storing recentelijk vaker is opgetreden (zie bijvoorbeeld de storingsmelding van 10 juli 2013) is door WeDare in samenspraak met CSV-Networks besloten om de Level3-transit in zijn geheel te omzeilen. Hiervoor moesten op diverse locaties (SARA Amsterdam, Capelle) fysiek wijzigingen aangebracht worden in routers, en moesten deze meerdere keren gereboot worden. Uiteindelijk werkte de connectie voor een groot deel van het internet weer vanaf 23:55, en voor het hele internet vanaf circa 01:35.

Komend weekend worden diverse routers vervangen om een definitieve oplossing tot stand te brengen.

Er is geen email of data op uw accounts verloren gegaan, en vertraagde emails zullen automatisch alsnog afgeleverd worden.

Onze excuses voor de overlast, en we gaan met onze toeleveranciers in overleg om de kans op dit soort problemen in de toekomst te reduceren.

Comments are closed.